NETOPIR - TIČ ALI MIŠ by LEAF - ZNANJE O GOZDOVIH - Exposure
Skip to content
Told with
10%

NETOPIR - TIČ ALI MIŠ

Vrtec Tezno Maribor, Tina Zajšek

LEAF - ZNANJE O GOZDOVIH
By LEAF - ZNANJE O GOZDOVIH

© 2024 LEAF - ZNANJE O GOZDOVIH

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje otrok, učencev, dijakov z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok, učencev, dijakov.
By subscribing to the mailing list of LEAF - ZNANJE O GOZDOVIH your email address is stored securely, opted into new post notifications and related communications. We respect your inbox and privacy, you may unsubscribe at any time.
Follow Us
Loading, please hold on.